Psychosomatische fysiotherapie

Als spanning of emotie een rol spelen bij uw klachten, biedt psychosomatische fysiotherapie uitkomst. Bij deze therapie is er aandacht voor zowel de emotionele, gevoelsmatige kant van een klacht (psyche) als de lichamelijke (somatische), en hoe beide elkaar beïnvloeden.

behandeling mentale klachten psychosomatische fysiotherapie

Mentale klachten?

Nee, de pijn zit niet tussen uw oren. Hoe werkt het dan wel?

 • Van pijn neemt de (spier)spanning toe. Als u pijn heeft, levert dat veel spanning op. Het geeft spanning op en om de plek waar u pijn heeft. Het kan ook beïnvloeden hoe u zich voelt en wat u bijvoorbeeld wel en niet kan doen.
 • Door (spier)spanning ontstaat er druk, slechtere beweging, de doorbloeding wordt slechter en er kan pijn ontstaan. Er zijn veel dingen die (spier)spanning opleveren, bijvoorbeeld: pijn, uw houding, overbelasting, uw werk maar ook emoties, gedachten, uw omgeving, gebeurtenissen

Zo is de cirkel rond. Dit kan er voor zorgen dat uw klachten niet meer over gaan of zelfs erger worden.

Psychosomatische fysiotherapie helpt u om deze cirkel te doorbreken. We werken zowel aan de pijn als  aan de (spier)spanning.

Burn-out? Vermoeidheid?

Nee, het is voor al die klachten waarbij  uw lichaam u laat zien dat u niet lekker in uw vel zit. In onze taal maken we onderscheid in psychisch en lichamelijk, maar voor ons ‘lichaam’ is hier geen verschil tussen. Het is één systeem. Alles wat er gebeurt, gebeurt met dat ene brein, met dezelfde zenuwen, bloedvaten, hormonen, organen enzovoort. Als er ergens iets niet goed gaat merkt u dat overal. Aan de ene kant is het heel vervelend dat dat zo werkt, maar het voordeel daarvan is wel dat u het probleem ook via het lichaam kan benaderen.

Dit zijn de klachten die de psychosomatische fysiotherapeut het meest behandeld:

 • Burn-out
 • Vermoeidheid
 • Chronische pijn
 • Mentale klachten

Psychosomatische fysiotherapie helpt ook bij onder andere bij de volgende klachten:

 • Lichamelijke klachten die (ondanks behandeling) niet overgaan of elke keer terugkomen, bijvoorbeeld rugklachten, nekpijn en rsi (kans)
 • Hoofdpijn
 • Klachten van de ingewanden
 • Al die lichamelijke klachten waarvan de huisarts zegt dat het spanning of psychisch is
 • Klachten waarbij spanning een rol speelt. Dit kan zowel lichamelijke als gevoelsmatige spanning zijn
 • Onverklaarde klachten en vermoeidheid
 • Emotionele klachten
 • Overspanning en burnout
 • Hyperventilatie en angst
 • Stress, spanning en de emotionele gevolgen van ziekte of klachten
 • Als u weinig  of  juist teveel voelt
 • Tinnitis (oorsuizen)
behandeling vermoeidheid klachten

Hoe werkt psychosomatische fysiotherapie?

In de psychosomatische fysiotherapie is het lichaam het belangrijkste aangrijpingspunt. Wat voelt u in uw lichaam? Hoe reageert uw lichaam? Wat doet u met uw lichaam? Tijdens de behandeling ervaart u welke factoren van invloed zijn op uw klachten en wat u ter verbetering zelf kan doen. U leert op een andere manier omgaan met uzelf en uw klachten, waardoor u minder of geen last meer heeft.

De behandeling:

 • De eerste behandeling is de intake en er wordt samen gekeken of een vervolg zinvol is.
 • Zo ja dan bepalen we, in overleg, hoe de behandeling eruit gaat zien en welke doelen we stellen.
 • De therapeut geeft aan hoe lang hij/zij verwacht dat de therapie gaat duren. Dit kan variëren van een paar behandelingen tot een langer traject.
 • Over het algemeen kunt u uw kleding aanhouden tijdens de behandeling.
 • De behandeling bestaat onder andere uit: praten (meestal kort), oefenen, ervaren en waar nodig uitleg.

Behandeltechnieken

Er kan gebruik gemaakt worden van veel verschillende technieken. Welke dat in uw behandeling  zijn, is afhankelijk van wat bij u en uw klachten past. Voorbeelden zijn: mindfulness, lichaamsbewustwording, gesprekstherapie, ademhaling- en ontspanningsoefeningen, coaching, en stressmanagement.

Duur van de behandeling

 • Een behandeling psychosomatische fysiotherapie duurt 25 minuten.
 • De therapie begint met 1 tot 2 behandelingen per week. Bij een langer traject worden in de loop van de behandeling de pauzes tussen de behandeling langer.

Reacties na de behandeling

Als het goed is treedt er na een behandeling psychosomatische fysiotherapie een reactie op. Deze kan zowel lichamelijk als emotioneel/geestelijk zijn:

 • U voelt zich meer ontspannen
 • De pijn is minder.
 • U voelt zich rustiger.
 • U heeft nieuwe inzichten gekregen.

Het kan ook zijn dat:

 • de aanwezige pijnklachten tijdelijk toe nemen.
 • er een emotionele reactie volgt. Dit kan enkele dagen aanhouden.
 • er extra moeheid optreed die enige tijd aanhoudt.

Dit zijn normale reacties. Mocht u hierover vragen hebben of maakt u zich ongerust, neem dan contact op met uw psychosomatisch fysiotherapeut.

Wie helpt u?

Voor psychosomatische fysiotherapie kunt u terecht bij:

 • Sanne Nijenhuis Algemene fysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie en arbeidsfysiotherapie

Welke locatie?

Voor psychosomatische fysiotherapie kunt u terecht op locatie:

Locatie Weerdsingel | Fysiotherapie Weerdsingel in Utrecht

Zoeken..